Súťaž Pre vodu 2019

napísal

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

13. novembera 2019 sa konal 4. ročník celoslovenskej súťaže "Pre vodu 2019" s podporou Nadácie Ekopolis a Nestlé Slovensko. Na súťaži mala úspešné zastúpenie aj naša fakulta.

1. miesto a finančnú odmenu 1000€ si v otvorenej kategórii odnáša Ing. Miroslav Čibik, doktorand doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD. na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry. Cenu dostal za diplomovú prácu, v ktorej riešil obnovu historického mlyna na nábreží Malej Nitry v Dolných Krškanoch, ktorú spracoval pod vedením Ing. Attilu Tótha, PhD.

2. miesto v kategórii tímov získava tím v zložení Anna Kulperová, Andrea Zajacová (študentky študijného programu Krajinná a záhradná architektúra), Ing. Miroslav Čibik a Ing. Martin Manina (doktorand prof. Ing. Petra Halaja, CSc. na Katedre krajinného inžinierstva). Cenu získali za konverziu Majzonovho námestia "MyZone" v Nových Zámkoch, pod vedením Ing. Attilu Tótha, PhD.

Srdečne gratulujeme!

Späť