Súťaž v reze ovocných stromov

napísal

Autor: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV REPUBLIKOVÝ VÝBOR BRATISLAVA v spolupráci so SLOVENSKOU POĽNOHOSPODÁRSKOU UNIVERZITOU – FZKI NITRA a GENERÁLNYM SPONZOROM SÚŤAŽE SNA EUROPE [SLOVAKIA], s.r.o. BAHCO BRATISLAVA Vás pozýva na

16. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE SZZ V REZE OVOCNÝCH STROMOV

Súťaž sa uskutoční: 23.03.2019 (sobota)

Miesto konania súťaže : OVOCNÝ SAD vo SVÄTOM ANTONE Ranč Nádej, Na Záhumní 466, Svätý Anton

Program:

8.30 – 9.30 hod. Prezencia účastníkov, hostí

9.30 – 9.45 hod. Otvorenie súťaže, privítanie Organizačné pokyny k súťaži

9.45 – 10.00 hod. Presun súťažiacich do sadu

Vlastná súťaž:

10.00 – 11.30 hod. I. disciplína–Presvetlovací rez jabloní

11.45 – 13.00 hod. Obed (na Ranči Nádej)

13.15 – 14.00 hod. Beseda o novinkách v ovocinárstve

14.00 – 14.30 hod. Vyhlásenie výsledkov súťaže Odovzdanie cien, diplomov

14.30 hod. Ukončenie súťaže, záver

Späť