Termín zaslania prihlášok pre bakalárske štúdium Krajinná a záhradná architektúra sa predbežne predlžuje do 30. apríla 2020 - 1.kolo

napísal

Termín zaslania prihlášok pre bakalárske štúdium Krajinná a záhradná architektúra sa predbežne predlžuje

DO 30. APRÍLA 2020

Talentové skúšky sa budú realizovať zaslaním Vašich prác. Obsah sa v princípe nezmení.

---

Vedenie univerzity sa v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19, a s tým spojené zatváranie stredných škôl, rozhodlo predĺžiť podávanie prihlášok pre bakalárske štúdium všetkých študijných programov do 30. apríla 2020.

Z dôvodu preventívnych opatrení SPU v Nitre v súvislosti so šírením koronavírusu je študijné oddelenie FZKI predbežne od 13.03.2020 zatvorené. V prípade potreby kontaktujte študijné oddelenie e-mailom: ivana.mesjarova@uniag.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre bude akceptovať zaslanie len elektronickej prihlášky, prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU – UIS: http://www.fzki.uniag.sk/sk/prihlasovanie-sa-na-studium/ a to bez dodania listinnej prihlášky. Jedinou podmienkou je realizácia platby.

Všetky potrebné náležitosti súvisiace s evidenciou uchádzača (potrebné dokumenty z vašej školy či od lekára) je možné doložiť neskôr.

O spôsobe realizácie talentovej prijímacej skúšky bude zverejnený oznam a podrobne Vás budeme informovať po 30. 4. 2020 na základe doručených prihlášok! Obsah talentovej prijímacej skúšky sa nezmení.

Nové informáciu budú priebežne zverejňované na stránke fakulty.

Ďakujeme za porozumenie a želáme veľa šťastia a pevné zdravie!

Späť