The 5th WASWAC World Conference, Univerzita Palackého v Olomouci

napísal

Diskusia o ochrane pôdy a vody v celosvetovom meradle sa uskutočnila na konferencii "The 5th WASWAC World Conference" v dňoch 19.– 23.6. 2023 na Palackého Univerzitě v Olomouci. Hlavnou témou konferencie bola "ADAPTATION STRATEGIES FOR SOIL AND WATER CONSERVATION IN A CHANGING WORLD"

Prof. Muchová mala tú česť si vypočuť prednášky a zoznámiť sa s uznávanými odborníkmi v tejto problematike. Viac informácií na https://waswac.upol.cz/

The 5th WASWAC World Conference

Ísť späť