Tvorba algoritmov a analýza dát v prostredí MATLAB

napísal

Autor: Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP

Výberová prednáška

Názov: Tvorba algoritmov a analýza dát v prostredí MATLAB

Prednášajúci: Ing. Martin Foltin, PhD., Ing. Michal Blaho, PhD., HUMUSOFT s.r.o.

Kedy: utorok, 03.12.2019 o 13:00

Kde: Hospodárska ulica 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti ZM

Anotácia:
MATLAB je nástroj pre vedecké a technické výpočty. Pomocou MATLABu môžete načítať dáta z viacerých zdrojov, načítané dáta analyzovať a vizualizovať. Vstavané funkcie vám uľahčia tvorbu algoritmov a vývoj vlastných aplikácií. Na tomto seminári si ukážeme základné možnosti MATLABu a predstavíme niekoľko zaujímavých nadstavieb. Organizuje Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP.

Späť