Tvorba verejnej vs. vyhradenej zelene z pohľadu praxe

napísal

Autor: Ing. Attila Tóth, PhD.

Výberová prednáška

- Ing. Eva Wernerová, SKA

- Streda 07.03.2018 13:30

- TD-17, Tulipánová 7

Ing. Eva Wernerová je autorizovaná krajinná architektka Slovenskej komory architektov, ktorá sa v LS 2017/2018 podieľa na výučbe Ateliérov tvorby vyhradenej zelene, ktorého predmetom riešenia je areál základnej školy a areál športoviska v obci Trnovec nad Váhom. Vo svojej tematickej prednáške sa bude venovať tvorbe verejných a vyhradených priestorov, pričom poukáže na problém jednoznačnej kategorizácie otvorených priestorov na verejné a vyhradené v súčasnej krajinno-architektonickej praxi.

Späť