Udelenie Pamätnej medaily Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pre FZKI SPU v Nitre

napísal

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

Dňa 17. októbra 2019 pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa uskutočnilo slávnostné podujatie, počas ktorého bola Fakulte záhradníctva a ktajinného inžinierstva udelená pamätná medaila.

UKF gratulujeme k okrúhlemu výročiu a prajeme ďalšie úspešné roky vo vzdelávaní, ako aj spoločnej spolupráce.

Späť