UNI:ARCH - architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre

napísal

UNI:ARCH - architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre I.

Prednáška doc. Roberty Štěpánkovej zameraná na popularizáciu architektonicky hodnotných objektov SPU v Nitre, ktoré sú pamiatkovo chránené. Prednáška je súčasťou projektu KEGA 015-SPU-4/2020 UNI:ARCH.

Zameraná je najmä na pamiatkovo chránené objekty SPU na Hospodárskej a Farskej ul.

Miesto konania: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánova 7

Dátum a čas: dňa 22. 9. 2021 o 14:00 v TD-02

Viac: https://www.dekd.sk/aktivita/277-uni-arch-architektonicke-hodnoty-objektov-spu-v-nitre-i

UNI:ARCH - architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre II.

Prednáška doc. Roberty Štěpánkovej zameraná na popularizáciu architektonicky hodnotných objektov SPU v Nitre, ktoré sú pamiatkovo chránené. Prednáška je súčasťou projektu KEGA 015-SPU-4/2020 UNI:ARCH.

Zameraná je najmä na objekty hlavného areálu architektov Dedečka a Miňovského.

Miesto konania: Aula SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku

Dátum a čas: dňa 29. 9. 2021 o 14:00 v aule SPU

Viac: https://www.dekd.sk/aktivita/261-uni-arch-architektonicke-hodnoty-objektov-spu-v-nitre-ii

Ísť späť