Ústav krajinného inžinierstva - Výberová prednáška

napísal

The benefits of using remotely sensed soil moisture for improving small - scale hydrological models

Dr. Sc. Vesna Đukić, graduated civil engineer, associate professor

University of Belgrade, Faculty of Forestry, Department of Ecological Engineering for Soil and Water Resources Protection

27. 9. 2021 o 9.00 hod.

miestnosť ZP, Ústav krajinného inžinierstva FZKI, Hospodárska 7

Ísť späť