Ústav krajinného inžinierstva - Výberové prednášky

napísal

Potenciál tuhého alternatívneho paliva pri mechanicko-biologickej úprave zmesového komunálneho odpadu

26.11.2021 o 08:30h

Ing. Lukáš Haršány, obchodný manažér ecorec Slovensko, s.r.o., zaoberajúcej sa výrobou tuhého alternatívneho paliva pre cementárne.

On-line cez MS Teams

Kontaktná osoba (ÚKI): Ing. Anna Báreková, PhD.

--

Kompostovanie pre vysoký obsah prospešného pôdneho mikrobiómu

PhDr. Lucia Baľák Lukáňová, spoluzakladateľka OZ PedaVita a RSP Živá záhrada.

26.11.2021 o 10:30h

On-line cez MS Teams

Kontaktná osoba (ÚKI): Ing. Anna Báreková, PhD.

Ísť späť