Ústav záhradníctva - Výberová prednáška

napísal

Medzinárodné normy kvality pre ovocie a zeleninu.

Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD.

22.11.2021, 09:00hod.

On-line cez MS Teams

Ing. Viera Baričičová, PhD. je hlavná štátna radkyňa v odbore rastlinnej výroby, sekcie poľnohospodárstva. Dlhoročne sa venuje problematike kvality záhradníckych produktov, pričom sa sama podieľa na tvorbe nových štandardov, ich úprave a zavádzaní do praxe na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Medzinárodné normy kvality pre ovocie a zeleninu.

Ísť späť