Ústav záhradníctva - Výberové prednášky

napísal

The structure of cultivation and consumption of vegetables in Poland

dr hab. Robert Rosa

Ústav poľnohospodárstva a záhradníctva Siedlce, Univerzita prírodných a humanitných vied v Poľsku

21.9.2021 o 13.30 h

BZ 01, Ústav záhradníctva FZKI, Tr. A. Hlinku 2

Prednáška bude zameraná na predstavenie zeleninárskej produkcie a spotrebu zeleniny v Poľsku.

dr hab. Robert Rosa - The structure of cultivation and consumption of vegetables in Poland

 

Organic mulches in the vegetables cultivation

dr hab. Jolanta Franczuk

Ústav poľnohospodárstva a záhradníctva Siedlce na Univerzite prírodných a humanitných vied v Poľsku

21.9.2021 o 14.00 h

BZ 01, Ústav záhradníctva FZKI, Tr. A. Hlinku 2

Prednáška je zameraná na význam mulčovania organickými materiálmi v zeleninárstve.

Organic mulches in the vegetables cultivation, dr hab. Jolanta Franczuk

Ísť späť