Ústav záhradníctva - Výberové prednášky

napísal

Vrúbľovanie stálozelených drevín a ich uplatnenie

Bohuš Fančovič

Botanická záhrada SPU v Nitre

29.09.2021 od 13:30hod

BZ pri SPU Nitra

Prednáška je určená prioritne pre poslucháčov voliteľného predmetu Netradičné využitie záhradníckych plodín. Tematicky je zameraná na technológiu výroby a následne uplatnenie špecifických kultivarov stálozelených drevín v záhradných realizáciách.

Výberová prednáška - Vrúbľovanie stálozelených drevín a ich uplatnenie

Jedlé kvety a ich potenciál v záhradníckej výrobe

Ing. Noemi Péterová

Botanická záhrada SPU v Nitre

06.10.2021 od 13:30hod

BZ pri SPU Nitra

Prednáška je určená prioritne pre poslucháčov voliteľného predmetu Netradičné využitie záhradníckych plodín. Tematicky je zameraná na technológiu výroby a následne uplatnenie špecifických záhradníckych produktov, jedlých kvetov. Prednášajúca predstaví široký sortiment druhov rastlín, ktoré sú na tento účel použiteľné.

Výberová prednáška Jedlé kvety a ich potenciál v záhradníckej výrobe

Ísť späť