Valné zhromaždenie IFLA Europe 2022

napísal

Od 13. do 16. októbra 2022 sa v Helsinkách uskutočnilo najvýznamnejšie výročné podujatie európskych krajinných architektov – valné zhromaždenie európskeho regiónu Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA Europe – European Region of International Federation of Landscape Architects) so sprievodnými tematickými podujatiami. Slovensko na podujatí reprezentoval Attila Tóth, delegát Spolku architektov Slovenska (SAS) - členského združenia IFLA Europe za Slovensko, zastupujúci taktiež Slovenskú komoru architektov (SKA) a Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (SPU Nitra).

Nosná téma podujatia „Boldness and Beauty“ odkazuje na smelosť a zodpovednosť (boldness), ktorá vyplýva zo spoločensky významnej expertnej úlohy krajinných architektov a na krásno a estetiku (beauty), ktorá je jedným zo základných pilierov profesie. Schopnosť krajinných architektov vytvárať krásno je pridanou hodnotou pre krajinu. Deň krajinnej architektúry (14.10.2022) nastolil tému internej identity profesie a výzvu spojiť smelosť a odvahu s krásnom a ich vzťah k vedeniu tém dizajnu krajiny 21. storočia.

Sériu sprievodných podujatí odštartovalo dňa 13.10. stretnutie medzinárodného projektu Erasmus+ InnoLAND zameraného na vývoj spoločného inovatívneho rámca odbornej prípravy (Common Training Framework) krajinných architektov v Európe, s cieľom stanoviť spoločnú množinu minimálnych vedomostí, zručností a kompetencií na výkon povolania v Európe. Definuje povolanie, úlohy krajinných architektov, požiadavky na vzdelanie a prax, oblasť vedomostí, zručností a kompetencií, vyváženosť medzi praktickými a teoretickými aspektmi vzdelávania, národnú a medzinárodnú registráciu (autorizáciu), kontinuálny profesijný rozvoj, odborné štandardy, etiku výkonu povolania, ako aj uznanie profesijnej kvalifikácie a mobilitu. Jedným z partnerov projektu je IFLA Europe, ktorú v projekte zastupujú Attila Tóth (Slovensko) a Margarida Cancela D´Abreu (Portugalsko, viceprezidentka IFLA Europe pre vzdelávanie).

V rámci odbornej exkurzie boli navštívené zaujímavé projekty a lokality v Helsinkách a blízkom okolí – uhlíkovo neutrálne mesto Vantaa, jazero Kuusijärvi, nábrežie Tikkurila a jazero Ankkapuisto. V rámci krátkych Pecha Kucha prezentácií delegáti z členských krajín predstavili projekty reflektujúce hlavnú tému kongresu “Boldness and Beauty” v jednotlivých členských krajinách. Prezidentka IFLA Europe Katerina Gkoltsiou (Grécko) predstavila misiu – podporovať a propagovať krajinnú architektúru v Európe, zabezpečiť vysoké štandardy profesie a vzdelávania, usilovať o kvalitu a excelentnosť v profesii a zvyšovať spoluprácu organizácií v Európe. Akčný plán sa zameriava na samosprávu, profesiu, vzdelanie a komunikáciu. V rámci valného zhromaždenia bola predstavená 6. periodická knižná publikácia Landscape Architecture Europe #6 (2021), ktorá každé tri roky vyhodnocuje, spracováva a vyzdvihuje najkvalitnejšie diela krajinnej architektúry v Európe za dané trojročné obdobie. Vydavatelia informovali aj o pripravovanej knižke Landscape Architecture Europe #7, do ktorej je možné prihlásiť diela krajinnej architektúry do marca 2023.

Viceprezidentka pre vzdelávanie predstavila činnosť pracovnej skupiny pre uznávanie škôl/programov krajinnej architektúry. SPU v Nitre je držiteľom uznania IFLA Europe pre študijný program krajinná a záhradná architektúra nepretržite už od roku 2012. Na valnom zhromaždení sa predstavila aj Európska asociácia študentov krajinnej architektúry (ELASA – European Landscape Architecture Students Association). Viceprezident pre profesijnú prax vyzdvihol dôležité témy, medzi nimi aj Nový európsky Bauhaus (New European Bauhaus) a zdôraznil význam krajinnej architektúry ako kľúčovej disciplíny na dosiahnutie cieľov tejto iniciatívy. IFLA Europe zasadne opäť 11.-15. októbra 2023 v Neapole a bude pojednávať o téme stratených krajín (Lost Landscapes).

doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
IFLA Europe Delegate – Slovakia (Spolok architektov Slovenska)
Výbor pre krajinných architektov (Slovenská komora architektov)
Vedúci Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre

Ísť späť