Veda mladých 2022

napísal

V dňoch 01. - 03. 06. 2022 sa konal ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých.

Už 16. ročník, ktorý fakulta zorganizovala, sa konal v Banskej Štiavnici s medzinárodnou účasťou univerzít a výskumných ústavov zo Slovenska (FZKI SPU, ABT SPU, STU, ÚH SAV), Českej republiky (UK Praha, MU Brno, JČU České Budějovice), Uzbekistanu (National Research University, Tashkent) a Iránu (University of Tehran).

Súčasťou bola aj prezentácia partnera konferencie firmy Esprit, ktorá sa venuje výskumnej, prieskumnej a konzultačnej činnosti v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie, klimatológie a priestorového modelovania.

Okrem vystúpení účastníkov konferencia ponúkla aj odborný sprievodný program v podobe exkurzie do banského múzea - štôlňa Bartolomej a prehliadky unikátnych vodných stavieb - Tajchov.

Ing. Andrej Tárník, PhD.

Ísť späť