Vedecká konferencia doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre

napísal

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

Vážené kolegyne a kolegovia, milí doktorandi,

dovoľujeme si Vás pozvať na Vedeckú konferenciu doktorandov FAPZ, FBP a FZKI SPU v Nitre s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať vo štvrtok 10. novembra 2022 pod záštitou dekanov fakúlt – doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD. (dekan FAPZ), prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD. (dekan FBP) a prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. (dekan FZKI) pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Konferencia sa začne o 8,30 hod. slávnostným otvorením v prednáškovej sále Z-01, rokovania budú prebiehať v paralelných sekciách od 9,00 hod.

Podrobný program je zverejnený na webstránke konferencie: https://vkd.uniag.sk/programme

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ísť späť