Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou

napísal

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva organizujú Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2020 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Záštitu nad podujatím prevzali: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. – dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva a prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. – dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Podrobné informácie: https://vkd.uniag.sk/home

Plagát VKD - PDF a PNG

Späť