Víno SPU 2015

napísal

Autor: Ing. Štefan Ailer, PhD.

V tomto roku bolo do súťaže nominovaných 114 vzoriek vín, ktoré súťažili v šiestich súťažných kategóriách.

Organizačný výbor súťaže Víno SPU sa každoročne snaží zlepšovať úroveň súťaže.

Odborná časť súťaže sa preto konala v priestoroch penziónu v Oponiciach, ktorý patrí školskému poľnohospodárskemu podniku. Miestnosť pre posudzovanie vín bola kvalitne presvetlená, bez pôsobenia rušivých vonkajších vplyvov, čo veľmi uľahčilo prácu degustačným komisiám.

Odborné komisie posúdili súťažné vína, pridelili im bodové hodnotenie a určili šampiónov kategórií.

Verejná ochutnávka sa koná v osvedčených, logisticky ľahko dostupných reprezentačných priestoroch Študentského domova Antona Bernoláka.

Výsledky súťaže pre vás uvádzame v prehľadnom katalógu.

Verejná degustácia sa uskutoční 20. 5. 2015 od 10:00 priestoroch ŠD Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38. Od 09:00 bude odovzdávanie cien aj s príbehom víťazných vín.

Späť