Vítanie prvákov

napísal

Aj tento rok sme pre študentov prvého ročníka pripravili privítanie.

Cieľom podujatia bolo bližšie oboznámiť prvákov so štruktúrou a fungovaním fakulty, so zameraním jednotlivých ústavov a vytvorenie lepších vzájomných vzťahov.

V rámci popoludnia si každý ústav pre študentov pripravil zaujímavé súťaže, v ktorých ukázali svoje vedomosti z jednotlivých študijných programov.

Najlepšie prvácke študentské tímy získali aj vecné ceny.

Hlavným cieľom však bolo najmä lepšie sa spoznať, zabaviť sa a pozitívne sa naladiť na štúdium, ktoré ich u nás čaká.

Ísť späť