Výberov:KA Budovanie komunít a zelenej infraštruktúry: 01/2023

napísal

Ústav krajinnej architektúry v spolupráci s Kreatívnym centrom SPU v Nitre organizuje v roku 2023 sériu online prednášok a diskusií Výberov:KA s tematickým zameraním na "Budovanie komunít a zelenej infraštruktúry". Séria je súčasťou doktorandského výskumu a projektu Erasmus+ Learning Landscapes.

V rámci tejto série predstavia svoju činnosť a projekty také občianske organizácie a iniciatívy zo Slovenska, ktoré sa ťažiskovo alebo čiastočne venujú plánovaniu, zakladaniu, rozvoju zelene a starostlivosti o ňu. Diskusie bude moderovať Ing. Katarína Slobodníková, doktorandka ÚKA.

Prvým prednášajúcim bude Attila Tóth, ktorý dňa 13.1.2023 o 17:00 predstaví občiansku iniciatívu zameranú na zveľaďovanie zelene na vidieku, z ktorej v roku 2020 vzišlo občianske združenie ViZia - Vidiecka zelená infraštruktúra, ktoré už 4. rok zveľaďuje Park rodín v Tvrdošovciach a minulý rok založilo aj nový komunitný park pri nájomných bytových domoch v obci.

Prednáška bude dostupná online (MS Teams).

Výberov:KA_Budovanie komunít a zelenej infraštruktúry_01/2023

Ísť späť