Výberov:KA - výberové prednášky o krajinnej architektúre 2022

napísal

Krajinná architektúra "Veľkého jablka"

streda 26.10. o 13:30, TD-01, Tulipánová 7, Nitra a online

prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.

Absolventka sadovníckeho odboru AF VŠZ Brno, 1978 (ZF MENDELU). Pracovala ako projektantka sadovníckych a krajinárskych úptrav v Urbanistickom ateliéri Stavoprojekt Banská Bystrica (1979 -1992), v spolupráci s ÚBE SAV, pod vedením prof. Milana Ružičku, ako ekológ-sadovník zabezpečovala riešenia plôch zelene v kontexte Ekologických hodnotení území v rámci SR. Pôsobila na Katedre plánovania a tvorby krajiny FEE TUZVO (1993 - 2002), kde skúmala domáce kvitnúce byliny na experimentálnej extenzívnej streche (PhD, 2000). Od roku 2002 pôsobí na FZKI SPU v Nitre (doc. 2004, prof. 2010, vedúca Katedry záhradnej a krajinnej architektúry 2006 - 2015).

Výberov:KA výberové prednášky o krajinnej architektúre 2022 - prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. - Krajinná architektúra

Ísť späť