Výberová prednáška - Ukraine and its terroires

napísal

Autor: Ing. Eduard Pintér, PhD.

Výberová prednáška

- streda 08.11.2017

- 9:00 h - 11:00 h

- miestnosť TD-02, Tulipánová 7

- Ing. Viktoriia Ostapenko

Viktoriia Ostapenko je doktorandkou na Odessa National Academy of Food Technologies, Department of Wine Technology and Enology, momentálne absolvuje stáž na Slovenskej akadémii vied. Prezentácia bude o víne na Ukrajine (história a súčasnosť), o jej výskume.

Prednáška bude tlmočená.

Späť