Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana FZKI SPU v Nitre pre funkčné obdobie rokov 2016 až 2020

napísal

Ísť späť