Využitie štylizácie a hľadanie myšlienky návrhu v záhradnej a krajinnej tvorbe

napísal

Autor: Ing. Monika Butková, PhD.

Výberová prednáška

- Ing. Soňa Švecová

- 06.12.2017 o 14:00 h

- TD 02, Tulipánová 7

- Prednášajúca je autorizovaná krajinná architektka, GARDEX Piešťany.

- Poukázanie štylizácie na projektoch Pamätník Adama Trajana v Sade Andreja Kmeťa v Piešťanoch – konkrétne časti Suchý potok a ubytovňa Hron – nadväznosť na mestský park, okolité budovy a urbanistické štruktúry, kompozícia, hlavná myšlienka návrhu, využitý materiál, jednoročné výsadby a dvojročné výsadby, štylizácia prvkov, význam časti Sad Andreja Kmeťa ako časti mestského parku a iné.

Späť