Zasadnutie AS FZKI SPU v Nitre dňa 21.06.2018

napísal

Akademický senát FZKI SPU v Nitre dňa 21.06.2018 na svojom zasadnutí schválil:

- doc. Ing. Dušana Igaza, PhD. ako osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana

- termín voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre na 12.9.2018. V prípade nezvolenia kandidáta dekana FZKI sa uskutočnia nové voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre dňa 26.9.2018

Späť