Zlatý kosák pre publikáciu Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo

napísal

Zlatý kosák pre publikáciu Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo Na výstave Agrokomplex získala publikácia Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo deväťčlenného autorského kolektívu pod vedením J. Jobbágyho z Ústavu poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky TF ocenenie za zhrnutie najnovších vedeckých poznatkov v uvedenej problematike. Súčasťou autorského kolektívu je aj náš kolega z Ústavu záhradníctva Ing. Eduard Pintér, PhD. Gratulujeme!

Cieľom autorov je prispievať k rozvoju poznania v oblasti vinohradníckej a vinárskej techniky. V kapitolách zameraných na tému vinohradníctva je opísaný sortiment techniky využívanej pri zaistení všetkých skupín pracovných operácií - od prípravy pôdy a založenia škôlky, cez ochranu, hnojenie, zelené práce, zavlažovanie a zber. V oblasti vinárstva je pozornosť venovaná sortimentu zariadení využívaných pri spracovaní hrozna a výrobe vína.

Publikácia je určená profesionálnym užívateľom vinohradníckej a vinárskej techniky, ako aj záujemcom z radov odbornej a laickej verejnosti. Vyšla minulý rok vo Vydavateľstve SPU. Ocenenie Zlatý kosák je tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex. Odovzdáva sa v troch kategóriách: veda a výskum, rastlinná výroba a mechanizácia a živočíšna výroba. Ide o špeciálnu cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko.

Ísť späť