Granty na výskum alebo prednáškovú činnosť v USA

Fulbrightova komisia ponúka možnosť získať štipendium v rámci Fulbrightovho programu pre výskum a prednášanie.

Viac informácií ako aj prihlášku nájdete na:

http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie.