--- Skontrolujte si aktuálnosť oznamov, zoznam slúži aj ako archív, ponuky môžu byť už neaktuálne ---

Aktuálne výzvy - Medzinárodná spolupráca

Aktuálne výzvy - Medzinárodná spolupráca - informácie na stránke univerzity

Bulletin SAIA 2/2024

Bulletin SAIA 2/2024 si môžete prečítať/stiahnuť

Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie v Holandsku.

Ďalšie informácie na:

Výzva na prihlasovanie na mobility Erasmus+ Svet výučba/školenie

Výzva - link