--- Skontrolujte si aktuálnosť oznamov, zoznam slúži aj ako archív, ponuky môžu byť už neaktuálne ---

Výzva na prihlasovanie na mobility Erasmus+ Svet výučba/školenie

Výzva - link

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: 22.3.2022 – 19.4.2022

PREDPOKLADANÝ MOŽNÝ NÁSTUP NA MOBILITU: od apríla 2022 najneskôr do 31.7.2022

BULLETIN SAIA 2/2022

Téma/Sprievodca Akciou Rakúsko – Slovensko

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.

Výzva 2022 na predkladanie návrhov projektov v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Link - Výzva 2022 na predkladanie návrhov projektov v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027