--- Skontrolujte si aktuálnosť oznamov, zoznam slúži aj ako archív, ponuky môžu byť už neaktuálne ---

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2020/2021 v rámci programu NŠP SR

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov a postdoktorandov  s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2020 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk resp. www.scholarships.sk

Štipendium DBU na stáž pre absolventov inžinierskeho stupňa štúdia a pre doktorandov

téma: akákoľvek s environmentálnym zameraním
financovanie: 1250 eur/mesiac
Krajina: Nemecko
termín realizácie stáže 6-12 mesiacov (najskorší termín nástupu od augusta 2020)
online prihlášky je možné podávať od 1.5.2020 do 31.7.2020

Kontaktná osoba pre detailné informácie
RNDr. Martin LABUDA, PhD.
web: www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/
Phone: +421 2 60296589 Comenius University

Doplňujúca informácia
Dňa 01.04.2020 o 13,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi odpovedia na všetky otázky. Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

Štipendium DBU na stáž pre absolventov inžinierskeho stupňa štúdia a pre doktorandov Štipendium DBU na stáž pre absolventov inžinierskeho stupňa štúdia a pre doktorandov

Výzva národný štipendijný program

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2020 do 16:00 hod.

Infomácie bulletin SAIA

Vzdelávací projekt programu Európsky Zbor Solidarity

Safe Town

Zámerom projektu je podpora dobrovoľníctva pri riešení environmentálnych problémov vrátane prevencie katastrof, pripravenosti a obnovy v rámci modernizácie mesta a záverečného environmentálneho festivalu "SAFE TOWN".

Kedy: 1. – 30.4.2020.
Kde: Komotini, Grécko

Požiadavky: vek 18 - 30rokov, anglický jazyk,
Ubytovanie a strava sú hradené, cestovné výdavky budú refundované, zabezpečené bude doplnkové zdravotné poistenie Cigna a zároveň mesačné vreckové 150€/osoba.

Účastník získa certifikát Youthpass https://www.youthpass.eu/.

Pošli svoj životopis a motivačný list na : info@youthforequality.sk

https://www.youthforequality.sk/europsky-zbor-solidarity-safe-town/

Nech znovu rozkvitnú / let them bloom again

PDF - Nech znovu rozkvitnú / let them bloom again

Medzinárodná výmena mládeže (CZ, PL, SK) zameraná na záchranu a revitalizáciu starých extenzívnych sadov proběhne v kláštore Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, 30 km SZ od Brna . Naučíš sa ako stromy sadiť, ako ich ošetrovať a aké odrody do sadu vyberať. Okrem toho sa dozvieš aj ako sa dá využívať ovocie zo sadov v budúcom podnikaní.

- do 30 rokov. Ubytovanie, strava a doprava je preúčastníkov hradená z projektu Erasmus +

termín: 17.-25. februára

https://www.facebook.com/events/187372079125438

formulár na prihlásenie: https://docs.google.com/forms/d/1GCoJQi0UfmYjXXbI2r8zpEWjXVUz6PTLmyR-m4ox8vI/viewform?fbclid=IwAR1UyS5Ludvy0e0OPPYliIRbCTRF8Qsg229QNwyryIzE1opR2J65sNbZzow&edit_requested=true
alebo cez fcb stránku

Výzva národný štipendijný program

(Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2019 do 16:00 hod.)