CZV FZKIhttps://www.minedu.sk/http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/https://ludskezdroje.gov.sk/

Letná škola Ovocinárstva

Cieľom letnej školy je zoznámiť účastníkov s vybranými aktivitami realizovanými pri pestovaní ovocných drevín. Zámerom je poskytnúť základné teoretické poznatky týkajúce sa tvarovania a rezu ovocných drevín a ich rozmnožovania realizovaného v rámci škôlkarskej výroby. Okrem teoretických poznatkov, ktoré sú predpokladom pochopenia činností v danej oblasti realizovaním rezu ovocných drevín a vybraných techník štepenia ovocných drevín je cieľom poskytnúť praktické návyky a osvojenie si správnych postupov účastníkmi letnej školy.

Letná škola Ovocinárstva