CZV FZKIhttps://www.minedu.sk/http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/https://ludskezdroje.gov.sk/

Letná škola Pozemkových úprav

Cieľom letnej školy je zoznámiť účastníkov s možnosťami správy a navrhovania udržateľnej krajiny zážitkovou formou. Zámerom aktivít letnej školy je ukázať zmysel pozemkových úprav (o čom to je, na čo je to dobré) a prakticky si vyskúšať navrhovanie pozemkov, usporiadanie vlastníctva (komu čo patrí a na čo má nárok), skrášlenie a sfunkčnenie krajiny (aby sa v nej dobre žilo), orientáciu v krajine a jej popis (ako sa robí vlastná mapa, informačný portál), nástroje a prístroje, ktoré sa dajú použiť (GPS, GIS a CAD) a ako to robia "profíci" doma aj v zahraničí.

Letná škola Pozemkových úprav