CZV FZKIhttps://www.minedu.sk/http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/https://ludskezdroje.gov.sk/

Letná škola Vinohradníctva a vinárstva Viničky

Cieľom letnej školy je poskytnúť študentom komplexné poznatky o pestovaní viniča hroznorodého, spracovaní hrozna a technológii výroby vína. Víno sa rodí vo vinohrade a účastníkom letnej školy je odprezentované ako súčasť uzavretého systému,keď si subjekt dokáže dopestovať kvalitné hrozno, vyrobiť z neho bezchybné víno a vie tento produkt pútavo prezentovať. Názorné ukážky a možnosť absolvovať tréning prezentačných zručností pri servise vína sú neodeliteľnou súčasťou.

Letná škola Vinohradníctva a vinárstva Viničky