CZV FZKIhttps://www.minedu.sk/http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/https://ludskezdroje.gov.sk/

Letná škola Zelenej infraštruktúry

Cieľom letnej školy je priblížiť problematiku zelenej infraštruktúry a zmien v životnom prostredí v mestách a na vidieku. Letná škola bude tematicky zameraná na hodnotenie, plánovanie a tvorbu verejných priestorov, najmä ich vegetačných prvkov.

Letná škola Zelenej infraštruktúry