Zloženie fakultnej rady kvality

Pracovala v uvedenom zložení do termínu menovania Programových komisií v roku 2021.

Predseda:

 • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Členovia:

 • doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 • prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedϋsová, PhD.
 • prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
 • doc. Ing. Ján Horák, PhD.
 • doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
 • prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
 • doc. Ing. Lenka Lackoóvá, PhD.
 • Ing. Andrej Tárník, PhD.
 • Ing. Miroslav Číbik

Externý člen:

 • RNDr. Daniel Helfer