Zloženie fakultnej rady kvality

Predseda:

  • doc. Ing. Lenka Lackoóvá, PhD.

Členovia:

  • doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  • doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
  • prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
  • prof. RNDr. Alžbeta Hegedϋsová, PhD.
  • prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
  • prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.
  • doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
  • doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.

Externý člen:

  • RNDr. Daniel Helfer