Habilitačné a inauguračné konania


Habilitačné a inauguračné konania Minimálne kritériá na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Aktuálne platné minimálne kritériá na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Zverejnovanie informácií o habilitačných a inauguračných konaniach Zverejnovanie informácií o habilitačných a inauguračných konaniach
Zverejnovanie informácií o habilitačných a inauguračných konaniach - UIS SPU v Nitre

Zásady získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor

Zasady-ziskavania-vedecko-pedagogickych-titulov-FZKI.pdf (1.2 MiB)