Habilitačné a inauguračné konania


Habilitačné a inauguračné konania Minimálne kritéria na získanie titulu docent na FZKI SPU v Nitre - tabuľka
Kritériá na habilitačné konanie - Príloha 2a. Schválené Vedeckou radou FZKI SPU v Nitre dňa 4. 4. 2019. Schválené Vedeckou radou SPU v Nitre dňa 24. 4. 2019

Habilitačné a inauguračné konania Minimálne kritéria na získanie titulu profesor na FZKI SPU v Nitre - tabuľka
Kritériá na inauguračné konanie - Príloha 2b. Schválené Vedeckou radou FZKI SPU v Nitre dňa 4. 4. 2019. Schválené Vedeckou radou SPU v Nitre dňa 24. 4. 2019

Habilitačné a inauguračné konania Minimálne kritériá na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Aktuálne platné minimálne kritériá na habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov - www.uniag.sk

Zverejnovanie informácií o habilitačných a inauguračných konaniach Zverejnovanie informácií o habilitačných a inauguračných konaniach
Zverejnovanie informácií o habilitačných a inauguračných konaniach - UIS SPU v Nitre

Zásady získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor

Zasady-ziskavania-vedecko-pedagogickych-titulov-FZKI-SPU-v-Nitre.pdf (582.8 KiB)