Kalendár udalostí 06.06.2017

06.06.2017 (Utorok)

Kurz - Monitoring zložiek životného prostredia

V dňoch 5. - 9. 6. 2017 bude v priestoroch Katedry krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Sadovnícke štúdie Strediska environmentálnej výchovy SAŽP Dropie

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na prezentáciu študentských návrhov vytvorených v rámci ateliérových predmetov pod odborným vedením Márie Bihuňovej, Attilu Tótha a Gabriela Kuczmana pre objekt areálu Strediska environmentálnej výchovy Dropie (SAŽP).