Kalendár udalostí 19.08.2017

štvrtok, 17.08.2017

Aj tento rok sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v pavilóne F predstaví prezentácia vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka SR. Autorom ideového návrhu a priestorového spracovania pavilónu - ktorý tento rok nesie názov Cestujeme slovenským vidiekom - je opäť Centrum programov a celoživotného vzdelávania FZKI, konkrétne Monika Butková, Barbora Čakovská v spolupráci s Dominikou Titkovou - absolventkou FZKI.

piatok, 18.08.2017

Aj tento rok sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v pavilóne F predstaví prezentácia vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka SR. Autorom ideového návrhu a priestorového spracovania pavilónu - ktorý tento rok nesie názov Cestujeme slovenským vidiekom - je opäť Centrum programov a celoživotného vzdelávania FZKI, konkrétne Monika Butková, Barbora Čakovská v spolupráci s Dominikou Titkovou - absolventkou FZKI.

sobota, 19.08.2017

Aj tento rok sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v pavilóne F predstaví prezentácia vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka SR. Autorom ideového návrhu a priestorového spracovania pavilónu - ktorý tento rok nesie názov Cestujeme slovenským vidiekom - je opäť Centrum programov a celoživotného vzdelávania FZKI, konkrétne Monika Butková, Barbora Čakovská v spolupráci s Dominikou Titkovou - absolventkou FZKI.