Kalendár udalostí 18.10.2017

streda, 18.10.2017

Návšteva logistického centra firmy Envi-geos, s.r.o. v Lužiankach a oboznámenie sa s technológiou triedenia a recyklácie vybraných druhov odpadov. Následne presun na skládku odpadu v Rišňovciach a kompostáreň v obci Výčapy - Opatovce.

Výberová prednáška, 18.10.2017, o 12:30 - 13:30, Tulipánova 7, Nitra, miestnosť TD-01. Prednášajúci: Ing. Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt