Kalendár udalostí 26.10.2017

štvrtok, 26.10.2017

Výberová prednáška v rámci predmetu Základy projektovania pre krajinnú architektúru, 26.10.2017, TD-02, Tulipánová 7, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Štefan Lančarič, PhD.