Kalendár udalostí 16.11.2017

štvrtok, 16.11.2017

Odborná exkurzia, 16.11.2017 o 9.00 hod, Chladfruct Nitra - Mlynárce, Dubíková 2, pre študentov FZKI, II. stupňa, odbor Záhradníctvo