Kalendár udalostí 23.11.2017

štvrtok, 23.11.2017

Výberová prednáška v rámci predmetu Základy projektovania pre krajinnú architektúru, 23.11.2017, TD-02, Tulipánová 7 FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Anna Dobrucká

Výberová prednáška, 23.11.2017 (štvrtok) o 9.00 h, Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, miestnosť BZ01, hlavný areál SPU, Tr. A. Hlinku. Prednášajúci: Ing. Ivan Jablonský, CSc.