Kalendár udalostí 07.12.2017

štvrtok, 07.12.2017

Odborná exkurzia pre študentov predmetu Obnova historickej zelene, 07.12.2017, hrad Červený Kameň

Odborná exkurzia pre študentov predmetu Nakladanie s odpadmi, 07.12.2017, OLO Centrum, Vlčie hrdlo Bratislava. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav