Kalendár udalostí 12.04.2018

pondelok, 09.04.2018

Kurz environmentálnych záťaží, 09.04. – 13.04.2018 organizuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Slovenská agentúra životného prostredia. Kontakt: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

utorok, 10.04.2018

Kurz environmentálnych záťaží, 09.04. – 13.04.2018 organizuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Slovenská agentúra životného prostredia. Kontakt: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

streda, 11.04.2018

Kurz environmentálnych záťaží, 09.04. – 13.04.2018 organizuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Slovenská agentúra životného prostredia. Kontakt: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

štvrtok, 12.04.2018

Kurz environmentálnych záťaží, 09.04. – 13.04.2018 organizuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Slovenská agentúra životného prostredia. Kontakt: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Tulipánová 7, Nitra 94901, miestnosť TD-12, 12.04.2018 od 9.30 hod. Workshop je atraktívnym rozšírením predmetu Ateliéry záhradnej tvorby pre 3. ročník ZKA. Prednášajúci: Ing. Marianna Holušová Rúžičková

Výberová prednáška, 12.04.2018, o 08:00 hod., ZP - prednášková miestnosť, Hospodárska 7, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.

12. 4. 2018 od 8:00, TD-A01 (ateliér), Tulipánova 7, FZKI, Nitra. Prednášajúci: Ing. Jakub Fuska, PhD. Prihlasovanie na workshop - do 8. 4. 2018.