Kalendár udalostí 04.10.2018

štvrtok, 04.10.2018

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 04. 10. 2018 od 09.00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.