Kalendár udalostí 08.11.2018

štvrtok, 08.11.2018

Termín konania: 08.11.2018 o 13,00 h. Miesto konania: Aula SPU

Výberová prednáška, 08.11.2018 (štvrtok) o 11.00 h, Prednášková miestnosť ZP, Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Kaija Karhunen. Súčasťou prednášky bude prezentácia možnosti štúdia na Oulu University of Applied Sciences, Oulu, Fínsko.

Výberová prednáška, 08.11.2018 (štvrtok) o 11.45 h, Prednášková miestnosť ZP, Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Francisco Jesús Moral García. Súčasťou prednášky bude prezentácia zameranie výskumných aktivít prednášajúceho a možnosti štúdia na University of Extremadura, Badajoz, Španielsko.