Kalendár udalostí 03.04.2019

streda, 03.04.2019

Výberová prednáška, 03.04.2019 o 10.00, miestnosť BZ 01, , Katedra zeleninárstva, FZKI SPU, Tr. A. Hlinku 2. Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla. Prednáška sa realizuje v rámci výučby predmetu: Integrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobe