Kalendár udalostí 08.04.2019

pondelok, 08.04.2019

Odborná exkurzia, 08.-12.04.2019, SAŽP Banská Bystrica, exkurzie na vybrané lokality EZ v širšom okolí Banskej Bystrice. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD. pre študentov predmetu Environmentálne záťaže