Kalendár udalostí 30.04.2019

utorok, 30.04.2019

Študentská rada FZKI pozýva na Piknik FZKI, ktorý sa uskutoční 30.04.2019 od 12:00 na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, Nitra