Kalendár udalostí 16.05.2019

štvrtok, 16.05.2019

13. až 17. 5. 2019 - odborná exkurzia zameraná na stavby vodného hospodárstva a zachytávanie vody v krajine

16. 5. 2019 v priestoroch pod aulou v hlavnej budove SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

13. - 16.05.2019 - Cieľom letnej školy je zoznámiť účastníkov s možnosťami správy a navrhovania udržateľnej krajiny zážitkovou formou.