Kalendár udalostí 17.09.2019

utorok, 17.09.2019

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 17. 09. 2019 od 08:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.