Kalendár udalostí 03.10.2019

štvrtok, 03.10.2019

Registrácia začína 03.10.2019 od 12.00 hod, na Tulipánovej 7, v priestoroch fakulty.